OFW 2016/2017-2

01.NienkeRunneboom Thefactory

1. Nienke Runneboom - The factory

02.ReinierValk Werkenaaneengroenerewereld

2. Reinier Valk - Werken aan een groenere wereld

03.BertProtzman IndustrieleRevolutie

3. Bert Protzman - Industriële revolutie

04.CoraKrijger IndustrieelWereldErfgoedVanNelle

4. Cora Krijger - Industrieel werelderfgoed Van Nelle

05.AnnekeNoeverman Metalmysteries

5. Anneke Noeverman - Metal Mysteries

06.BarbraKnop Whosgonnawin

6. Barbra Knop - Industrie of natuur: who's gonna win?

07.HarryList Ruhrgebiedbijnacht

7. Harry List - Ruhrgebied bij nacht

08.DiksdeVries Twence

08. Diks de Vries - Twence

09.GerardvdVoort Kabellas

9. Gerard vd. Voort - Kabellas

10.RiaBannink OudenSterk

10. Ria Bannink - Oud en sterk, maar alleen voor demonstratie aan het werk

11.DavidJoseph OudeGlorie

11. David Joseph - Oude glorie

12.JanStam Eindekolenkar

12. Jan Stam - Einde kolenkar

13.AnjaLubberman Industrieelverledenmethetoogopdetoekomst

13. Anja Lubberman - Industrieel verleden met het oog op de toekomst

14.JohanVorgers ZoutZuur

14. Johan Vörgers - Zout-zuur

15.ElroyRudde BuilttoBuild

15. Elroy Rudde - Built to build

16.YvonneErnst Stoommachine

16. Yvonne Ernst - Stoommachine

17.AnkHarleman Starkwark

17. Ank Harleman - Stark Wark

18.HarryBulthuis Reddot

18. Harry Bulthuis - Red dot

19.ValentijnSchutte Chemisch

19. Valentijn Schutte - Chemisch

20.RoelvanDijk Schiphol

20. Roel van Dijk - Schiphol